Meedoen met: educatieprojecten voor jong & oud
 
De wens voor meer educatie plus een betere communicatie daarover, is breed naar voren gekomen vanuit de netwerkbijeenkomsten voor de ontwikkeling van het nieuwe duurzaamheidsbeleid van de gemeente Boxtel. Samen toegroeien naar een meer duurzame samenleving begint immers bij kennis en bewustwording. Het bestaande aanbod voor basisscholen mag zichtbaarder en uitgebreider. Maar ook voor oudere kinderen en volwassenen is educatie over de verschillende duurzaamheidsthema's (o.a. natuur, biodiversiteit, voetafdruk, energietransitie, voeding, dierenwelzijn) wenselijk. Het bestuur van Kleine Aarde Netwerk wil met de verschillende partners uit het netwerk een aantal ideeën uitwerken voor een educatieprogramma voor jong en oud op De Kleine Aarde. Bovendien wil ze graag het bestaande aanbod van Boxtel e.o. zichtbaarder maken en afstemming en samenwerking bevorderen.
 
Welke ideeën en projecten zijn er?
 • een podium voor aanbieders van educatieve activiteiten rondom energietransitie, natuur, dierenwelzijn, voeding e.d.
 • Aanleg van een 'Tiney Forest' (Wat is dat?) door Transitie Boxtel met de scholen uit Boxtel, Lennisheuvel en Liempde. (Contact Mirjam Bemelmans 06-15173136).
Op De Kleine Aarde:
 • Aanbod voor basisscholen
 • Vrijetijdsclub voor kinderen van 6-11 jaar
 • Workshops voor volwassenen, door aanbieders uit de regio
 • Rondleidingen voor bedrijven over in elk geval de drie thema's: voetafdruk, biodiversiteit en duurzame voeding.
 • Aanleg Voedselbos met educatiepad
 • NME-lokaal
Initiatiefnemer
Bestuur van het KAN
 
Welke personen en partijen zijn al betrokken?
 • Gemeente Boxtel en Brede Scholen betreft educatie voor basisscholen
 • Op De Kleine Aarde: 't Collectief, de nieuwe horeca ondernemer
 • Streekhuis Het Groene Woud (sponsoring boekjes)
 • Dierenclub Nederland / Boxtel
 • Natuur en Kracht, Marion de Cocq
 • IVN / Bewaarde Land
 • Transitie Boxtel, David Andreae en Mirjam Bemelmans
 • Veerkracht, Mirjam Bemelmans, lessen over energietransitie
 • Het Groene Pad, Kitty Broekman (voorheen bij De Groene Poort)
 • WNLB, Marie-José Meertens en Marco Meihuizen
 • Kringloopwinkel Het GOED Boxtel
Wie zoeken we nog?
 • Aanbieders van workshops rondom duurzaamheidsthema's.
Planning deelprojecten
De voortgang hangt samen met de planning van andere activiteiten op DKA (o.a. de verbouwing van de Van Cooth Hoeve) en het verkrijgen van budgetten.
 • Start werkgroep Natuurpark De Kleine Aarde: september '17 Afbeelding invoegen
 • Project 'Kleine Aarde Voedselbos': 1ste aanplant najaar '17 Afbeelding invoegen
 • Project 'NME voor basisscholen op DKA': start voor basisscholen sept.'18 
 • Project 'Workshopprogramma voor volwassenen op DKA'
 • Project 'Rondleidingen voor volwassenen op DKA'
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
  
Behalve leerzaam is natuur- en milieueducatie ook leuk, veel kinderen maar ook volwassenen genieten van 'groene' activiteiten! 

Afbeelding invoegen
 
Het wemelt er van de amfibiën e.a. mooie schepsels op De Kleine Aarde. Het KAN zet zich in om dat zo te houden!

Afbeelding invoegen
 
Mei 2017 - Dierenhotel in het toekomstige voedselbos.
Gemaakt tijdens een dierenles. Wat vliegt, zoemt, springt en kruipt er aan kleine diertjes in de natuur? Wat kunnen we voor ze bouwen zodat ze in ons hotel komen wonen?
 
Afbeelding invoegen