Privacyverklaring
 
Vereniging Kleine Aarde Netwerk
Contactgegevens
 
De vereniging Kleine Aarde Netwerk verwerkt persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 
Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Bij je aanmelding als lid van de vereniging Kleine Aarde Netwerk, vragen wij je om de volgende gegevens in te vullen via ons aanmeldformulier:
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Woonplaats
  • Reden van aanmelding
Verder vragen we optioneel om:
  • Telefoonnummer
  • Toelichting reden van aanmelding
  • Ledennetwerkinformatie
Wij bewaren de gegevens die jij aan ons verstrekt via je aanmelding in onze ledenadministratie. Daarnaast kunnen we ook overige persoonsgegevens, die je verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact, bewaren in onze administratie.
 
Met welk doel bewaren en gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
 
Gegevens voor eigen gebruik
Door bovenstaande gegevens aan ons te verstrekken, geef je ons toestemming deze te bewaren in onze ledenadministratie en te gebruiken voor ledencontacten. Hiermee kunnen wij jou per mail onze nieuwsbrief sturen of informeren over verenigingsactiviteiten of -ontwikkelingen. Via jouw telefoonnummer (optioneel) kunnen we contact leggen over jouw reden van aanmelding en eventuele vragen of opmerkingen. Als je ermee ingestemd hebt, vermelden wij jouw voor- en achternaam en eventuele netwerkinformatie op onze website onder ‘ledenlijst’.
 
Gebruik van gegevens door derden
Eén van onze doelen is het vormen van een netwerk van leden en partijen die zich willen inzetten voor een duurzame samenleving. In dit kader verstrekt Kleine Aarde Netwerk alleen gegevens van leden aan derden na toestemming van het betreffende lid.
 
Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
 
Ten aanzien van ledencontacten, nieuwsbrief en overige berichten
Gegevens: Naam, e-mailadres, reden van lidmaatschap, aanvullend optioneel verstrekte informatie
Bewaartermijn: Zo lang als lidmaatschap bestaat
 
Ten aanzien van het opzetten en onderhouden van een duurzaam netwerk
Gegevens: Naam, e-mailadres, woonplaats
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
Ten aanzien van donaties
Gegevens: Naam, e-mailadres, rekeningnummer, tenaamstelling rekening
Grondslag: Financiële verwerking en administratie
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 
Ten aanzien van houden van een ledenadministratie
Gegevens: naam, e-mailadres, woonplaats, reden van lidmaatschap, aanvullende optioneel verstrekte informatie
Bewaartermijn: Zo lang als lidmaatschap bestaat
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je heb het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door vereniging Kleine Aarde Netwerk. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar leden@kleineaardenetwerk.nl.
 
Bewaartermijn
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij hierboven hebben omschreven.
 
Wat kan je zelf doen?
Neem contact op met leden@kleineaardenetwerk.nl als je het volgende wilt wijzigen of melden:
  • Je wilt je afmelden als verenigingslid. Wij verwijderen dan jouw persoonsgegevens uit onze ledenadministratie en je ontvangt geen mails meer van ons.
  • Je wilt als lid geen nieuwsbrieven of -berichten meer per mail ontvangen. Jouw mailadres blijft behouden in onze ledenadministratie om mededelingen/vragen omtrent jouw lidmaatschap te kunnen versturen.
  • Je hebt de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of hebt aanwijzingen van misbruik.
Gebruik van cookies op website
Onze website www.kleineaardenetwerk.nl maakt geen gebruik van (tracking) cookies.
 
Plaatsing beeldmateriaal op openbare kanalen
Voor de plaatsing van beeldmateriaal (foto’s en opnames) op onze openbare kanalen (waaronder website en facebookpagina) vragen we toestemming aan personen die individueel of met enkelen in beeld zijn gebracht. Gaat het om beeldmateriaal van groepsactiviteiten, dan plaatsen wij deze zonder individuele toestemming. Het accent ligt op de activiteit en aanwezigheid van het aantal mensen. Heb je bezwaar van publicatie van beeldmateriaal, dan kun je dit aangeven bij het KAN.
 
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en aanmeldformulier heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kleineaardenetwerk.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.
 
Wijziging van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate aanpassen zullen wij een bericht hierover op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacyverklaring. Onze leden brengen wij per mail op de hoogte van grote wijzigingen.