Aan de slag: wat zijn onze doelen en ambities? 
 
Als duurzaam netwerk willen we inwoners in de regio Boxtel op een positieve manier betrekken bij duurzaamheidsthema’s en duurzame initiatieven. Dit doen we via onze contacten en mogelijkheden op De Kleine Aarde, samenwerking met anderen, een heldere verenigingsstructuur en ontwikkeling van (online) communicatiekanalen.     

Wat willen we voor De Kleine Aarde?
De Kleine Aarde krijgt een nieuwe toekomst nu de partijen in 't Collectief (onderwijs, overheid en bedrijfsleven) het terrein gaan herontwikkelen. Als vereniging willen we hier nauw bij betrokken zijn en samenwerken. 
 
We zetten ons in om de natuurwaarden, cultuurhistorie en het gedachtegoed 'duurzaam denken en doen' te behouden. We willen met onze leden de biodiversiteit versterken, natuur- en milieueducatie voor jong en oud mogelijk maken, en partijen uit de samenleving betrekken bij de mogelijkheden op De Kleine Aarde. 
  Wat willen we voor de regio Boxtel?   
Op het gebied van duurzaamheid gebeurt er al veel in de regio Boxtel. Deze inzet en kennis willen we via onze verenigingskanalen (waaronder deze website) nog zichtbaarder maken en met zoveel mogelijk mensen delen. Zo kunnen we ook jouw duurzame activiteiten uitdragen en versterken.