Vereniging opgericht uit burgerinitiatief

De vereniging Kleine Aarde Netwerk is opgericht vanuit 'Burgers voor De Kleine Aarde'.
 
In 2015 nodigde de gemeente Boxtel iedereen uit om nieuwe toekomstplannen voor De Kleine Aarde te ontwikkelen, vanuit randvoorwaarden waaronder 'duurzaamheid'. Hiervoor startten een groep burgers het initiatief 'Burgers voor De Kleine Aarde', om ook in verenigingsverband, De Kleine Aarde te ontwikkelen tot een sociaal-duurzaam dorp. 

Het basisidee was om het terrein en het gedachtegoed van De Kleine Aarde een nieuwe plek midden in de Boxtelse samenleving te geven, gedragen door maatschappelijke organisaties, (duurzame) bedrijven en bewoners. Burgers voor De Kleine Aarde schreef hiervoor een plan en voerden een campagne die veel waardevolle ideeën, contacten en ondersteuning vanuit de politiek en samenleving opleverden.


Afbeelding invoegen
Burgers voor De Kleine Aarde was één van de zes partijen die haar plan begin 2016 presenteerde aan de gemeenteraad. Uit deze plannen stemde de raad in april 2016 in met het collegevoorstel om ’t Collectief de opdracht te geven om De Kleine Aarde te herontwikkelen. ’t Collectief bestaat uit Woonstichting St. Joseph,  Heijmans, Maris Projects, Waterschap De Dommel en de drie onderwijsinstellingen Helicon, SintLucas en Summa College.Tegelijkertijd werd een motie van PvdA/Groenlinks aangenomen die erop aandrong dat ‘t Collectief onderzoekt hoe zij met het plan van Burgers voor De Kleine Aarde tot een gezamenlijke planuitwerking kan komen. Dit omdat beide plannen 'een allesomvattende visie en ambitie op duurzaamheid ademen en elkaar aanvullen'. De aanvulling van het burgerinitiatief zit o.a. in het zorgen voor burgerparticipatie en verbinding tot stand brengen met de wijken rondom De Kleine Aarde en met lokale duurzame en groene initiatieven. Zodat concrete projecten en activiteiten samen met burgers, zzp'ers en lokale duurzame bedrijven worden vormgegeven.  
 
Het oorspronkelijke plan van Burgers voor De Kleine Aarde is daarna door dezelfde burgers en initiatiefnemers aangepast aan de nieuwe mogelijkheden en samenwerking met ‘t Collectief. Vanuit deze nieuwe plannen is op 30 januari 2017 de vereniging ‘Kleine Aarde Netwerk’ (het KAN) opgericht.