Berichten  
 
Het voedselbos in ontwikkeling, foto juni 2018
 


18-6-2018 — Bezoek het Kleine Aarde Voedselbos tijdens ‘Boxtel En Route’ op zondag 24 juni

Tijdens het evenement ‘Boxtel En Route’ van de gemeente Boxtel op zondag 24 juni kan iedereen tussen 12.00 en 15.00 uur ook zien hoe het voedselbos op De Kleine Aarde zich ontwikkelt. Wij leggen dit voedselbos sinds begin dit jaar aan op de voormalige schapenweide. In het voedselbos kun je je ook laten informeren over de activiteiten van Eetbaar Boxtel. 
 
Natuur ontwikkelen, beleven en ervan leren  
Met het voedselbos willen we de natuur op De Kleine Aarde versterken en anderen laten meegenieten van deze mooie plek. We planten op de voormalige schapenweide daarom vele eetbare bomen, struiken, klimmers, bloemen en kruiden. Het voedselbos krijgt ook een educatieve functie. We willen er basisscholen ontvangen en ruimte bieden aan cursussen en workshops rondom natuur en voedsel.
 
Doe mee met de aanleg van het voedselbos
Lijkt het je leuk of interessant om mee te doen met de aanleg en ontwikkeling van het voedselbos? We werken iedere tweede en vierde zondagochtend van de maand aan het voedselbos en natuurontwikkeling vanuit de werkgroep Natuurpark De Kleine Aarde. Het eerstvolgende werkmoment is zondagochtend 8 juli tussen 9.30 en 12.00 uur.
Meld je van te voren even aan via info@kleineaardenetwerk.nl. 
 
 
 
 
Ontwerp voedselbos en aanplant t/m juni 2018. 
Klik op de afbeeldingen voor een uitvergroting.
 
 
22-5-2018 — KAN zoekt deelnemers voor projectgroep Duurzaam netwerk regio Boxtel
  
Veel groepen en mensen ondernemen activiteiten die de regio Boxtel groener of duurzamer maken. Kleine Aarde Netwerk (het KAN) wil de contacten tussen hen versterken en tot een georganiseerd duurzaam netwerk komen. Daarom willen we een nieuwe projectgroep starten die ideeën uitwerkt en netwerkactiviteiten organiseert. We zoeken daarvoor enthousiaste deelnemers en een projectleider.  
 
Waarde van een georganiseerd netwerk 
Ons uitgangspunt is dat door samenwerking en uitwisseling tussen allerlei duurzame initiatieven en groepen je elkaar verder helpt en activiteiten, kennis of ideeën kunt delen binnen en buiten het netwerk. Rond uiteenlopende duurzame thema's, zoals voedsel(teelt), hergebruik, duurzaam bouwen en wonen, energie opwekken en besparen, bewust watergebruik, spullen delen of versterken van de natuur en biodiversiteit. Samen bereik je meer en meer mensen!
 
Van digitaal duurzaam platform tot netwerkbijeenkomst
Zo’n twintig leden van het KAN gingen met elkaar in gesprek over de waarde en ideeën voor een georganiseerd duurzaam netwerk. Er leven verschillende ideeën
 
Afbeelding invoegen
over de invulling van zo’n netwerk. Van een digitaal duurzaam platform voor de regio Boxtel (wat gebeurt er waar, door wie en hoe kun je meedoen) tot een fysiek netwerk: elkaar live ontmoeten en uitwisselen van bijvoorbeeld ideeën, contacten en kennis.   
 
Wil jij meedoen om een duurzaam netwerk te laten groeien?
Zie jij ook de waarde van een duurzaam netwerk in de regio Boxtel? Wil je daarover meedenken en activiteiten organiseren om dit netwerk te laten ontstaan en groeien? Meld je dan aan voor de nieuwe projectgroep die Kleine Aarde Netwerk hiervoor wil starten. Dit kan via info@kleineaardenetwerk.nl. Als je je telefoonnummer achterlaat, nemen we contact op om je eventuele vragen te beantwoorden. 
 

Afbeelding invoegen
 
9-5-2018 — Lezing klimaatpsychologie op donderdag 17 mei 
 
Mirjam Bemelmans en Sietske Dane verzorgen op donderdagavond 17 mei van 19.30 tot 21.00 een actieve lezing over klimaatpsychologie en duurzame gedragsontwikkeling voor een beter klimaat. De lezing vindt plaats in YourStory van St. Lucas, Stationsstraat 33 in Boxtel. Toelichting lezing:

'De afvalberg is het resultaat van ons denken dat we geen integraal onderdeel zijn van het ecosysteem Aarde. Doorlopend bereiken ons signalen dat we het klimaat om zeep helpen. We reageren apathisch. Waarom houden we zo graag vast aan ons comfortabele leventje? Lekker met het vliegtuig eventjes naar de zon en waarom moet je die allerallernieuwste iPhone hebben? Van de andere kant is er ook regelmatig goed nieuws. Je ziet steeds meer zonnepanelen en flexitariërs zijn het nieuwe normaal. Doen je buren ook wel wat? Er heerst alom verwarring. Hoop én wanhoop. De economie groeit. Dus weer CO2 stijging... We gaan op deze avond inzicht geen in ons brein en brengen de dilemma's in beeld. Zelfs onze taal dagen we uit! We geven inzicht in de verborgen impact van het hebben van spullen. De grootste CO2 veroorzaker! Samen bespreken we nieuwe verfrissende leefstijlen zodat we verantwoorde keuzes kunnen maken zonder dat we ons geluk op hoeven te geven.'
 
22-3-2018 Meewerken aan het voedselbos en de natuur op De Kleine Aarde
 
Vanaf komende zondag (25 maart) werken we iedere 2een 4e zondagochtend van de maand aan het voedselbos en de natuur rondom de vijver en het dierenhuisje op De Kleine Aarde. Hiervoor hebben we de werkgroep Natuurpark De Kleine Aarde in het leven geroepen. Iedereen kan meedoen in deze werkgroep, eenmalig of vaker.

Aanleg en inrichting voedselbos
In het voedselbos planten we allerlei eetbare bomen, struiken, kruiden en klimplanten. Hiermee vergroten we de natuur- en belevingswaarde van De Kleine Aarde. Door het voedselbos leggen we een slingerend pad aan, zodat iedereen er straks doorheen kan wandelen zonder de begroeiing aan te tasten. Ook willen we er kleine groepen ontvangen, waaronder basisscholen. Daarvoor maken we een ontmoetingsplek met zitjes en kruidenwallen. Meer info: Kleine Aarde Voedselbos

  Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen  
Natuurontwikkeling en -herstel
Ook het natuurlijke gebied aansluitend op het voedselbos (rondom de vijver en het nabij gelegen dierenhuisje) is rijk aan bomen, struiken, planten, vogels, insecten en kleine (water)dieren. Dit willen we zo onderhouden dat de natuur zich hier goed kan ontwikkelen. Dit houdt o.a. in: op de juiste momenten riet en planten uitdunnen, wilgen knotten, bomen en hagen snoeien, slootkanten selectief maaien en schuil- en nestkasten plaatsen voor dieren. Ook willen we de biodiversiteit versterken en de groene ruimte (inclusief voedselbos) geschikt maken voor natuureducatie en -beleving. 

Meewerken in de natuur op zondag 25 maart of daarna?
Heb je zin om mee te werken aan het voedselbos en versterking van de natuur op De Kleine Aarde? Je bent iedere 2e en 4e zondagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur van harte welkom! Volg na het bezoekerscentrum het pad richting de vijver (linksaf naar het voedselbos). Op zondag 25 maart gaan we o.a.:
  • diverse struiken en planten in het voedselbos zetten
  • ruimte maken voor nieuwe aanplant en natuurbeleving
  • een takkenril en houtstapel bij het dierenhuisje en kippenren
Ambulante begeleiding
Er is ook plaats voor jongeren en volwassenen die onder persoonlijke begeleiding in het mooie natuurpark willen werken. Meer informatie en contact: Nationale Hulpgids.

 
Afbeelding invoegenOnthulling informatiebord op vrijdag 2 maart 

8-3-2018 — Zaterdag 10 maart: bomen planten in het voedselbos

Op zaterdag 10 maart planten we diverse vruchtdragende bomen in het Kleine Aarde Voedselbos. We beginnen om 10.00 uur en iedereen is welkom om mee te helpen op De Kleine Aarde. Loop na binnenkomst door tot aan de grote vijver en sla daar linksaf. Even verderop vind je aan de rechterkant het voedselbos in aanleg. 
 
Vanwege de kou kon de aanplant van bomen tijdens de start van het voedselbos op vrijdag 2 maart niet doorgaan. Als alternatief hebben wethouder Peter van de Wiel en Yvo Kortmann, voorzitter van Het Groene Woud, toen een informatiebord onthuld. Het bord geeft toelichting op het ontwerp en legt uit wat een voedselbos is. Ondanks de kou was het een geslaagde aftrap met veel belangstellenden!
Meer informatie: Kleine Aarde Voedselbos
 


28-2-2018 — Start Kleine Aarde Voedselbos
 
Op vrijdag 2 maart luiden we vanaf 14.00 uur de start van het ‘Kleine Aarde Voedselbos’ in, samen met diverse betrokkenen, geïnteresseerden en de pers. Iedereen is van harte welkom! Eind 2017 kenden de gemeente Boxtel en Streekfonds Het Groene Woud subsidie toe. Binnenkort beginnen we dan ook met de aanleg van een voedselbos op De Kleine Aarde, waarbij twee gesponsorde walnoten onlangs al zijn geplant!  
 
Natuur- en educatiewaarde 
Met een voedselbos willen we de natuurwaarde van De Kleine Aarde versterken. Vanaf dit jaar planten we daarom op de voormalige schapenweide vele eetbare bomen, struiken, klimmers, bloemen en kruiden. Deze ontwikkelen zich daarna natuurlijk, net als in een bos. Het voedselbos krijgt ook een belangrijke educatieve functie. We willen er basisscholen ontvangen en ruimte bieden aan cursussen en workshops rondom natuur en voedsel. Iedereen kan meedoen bij de aanleg en ontwikkeling, én na verloop van tijd kennismaken met de vele eetbare bosproducten. 
 
Afbeelding invoegenDe voormalige schapenweide wordt omgevormd tot voedselbos
Meehelpen bij de aanleg? 
In 2018 organiseren we vanuit de werkgroep Natuurpark De Kleine Aarde verschillende plantmomenten. Vind je het leuk om eenmalig of vaker mee te helpen, meld je dan aan via info@kleineaardenetwerk.nl. Dan ontvang je bericht over het eerstvolgende plantmoment en andere activiteiten van deze werkgroep.
 
 
Plantsoen Zonneglans - ervóór
Afbeelding invoegen

 
14-10-2017 — Buurtplantdag
 
Eetbaar Boxtel organiseert in samenwerking met Gemeente Boxtel jaarlijks de Buurtplantdag. Dit jaar deden bewoners mee uit de wijken Zonnegolven en Hoogheem.
 
Aan de Zonneglans haalde de gemeente een klein plantsoen leeg en leverde compost en eetbare planten: appelboompjes en verschillende bessen- en frambozenstruikjes.
 
De buurtbewoners die de aanvraag deden, nemen de zorg voor dit nieuwe stukje op zich. "De natuur doet het meeste werk. Over een tijd zien we hier veel divers groen en voortaan kunnen we als buurt elk jaar genieten van de oogst."
 


Plantsoen Zonneglans - erná
Afbeelding invoegen 
 

Duurzaamheidsprijs voor Dommelbimd
Uitreiking van de Duurzaamheidsprijs 2015. Foto: Brabants Centrum, bij artikel Duurzaamheidsprijs voor Dommelbimd

17-08-2017 — Uitreiking Duurzaamheidsprijzen 2017

Op dinsdagavond 10 oktober a.s. reikt Lokale Agenda 21 drie duurzaamheidsprijzen uit voor Boxtelse duurzame acties. Dit jaar is er een Duurzaamheidsprijs van € 500,-, een tweede prijs van €300,- en een derde prijs van €200,- te winnen. Ook kan het publiek op de duurzame avond een publieksprijs door middel van een stemming toewijzen. De publieksprijs kan op hetzelfde project vallen als al door de jury geselecteerd.   
De prijzen worden uitgereikt op de feestelijke duurzame avond van 10 oktober 2017 in De Rots.
 
Het complete bericht met informatie over de voorwaarden van deelname is te lezen op de site van de gemeente: lees meer.


12-juni-2017 — Geslaagde presentatie plan voor voedselbos  

Op vrijdag 9 juni presenteerden studenten Rens van Leijden en Robin Terlouw hun inrichtingsplan voor een voedselbos op De Kleine Aarde. Zij maakten dit plan als afstudeeropdracht voor hun opleiding Eco & Wildlife van Helicon Geldermalsen.

Onder belangstelling van diverse genodigden lichtten zij hun natuurinventarisaties en plan voor het voedselbos toe in het bezoekerscentrum en de schapenwei waar het bos gepland is. Samen met de aanwezigen werden daar de eerste contouren gemarkeerd door kruiwagens vol brandnetels te plukken en een educatiepad door het geplande voedselbos te maaien. Een geslaagde presentatie, zeker ook omdat Rens en Robin hiermee hun opleiding succesvol afrondden. 
  Afbeelding invoegen
Vanuit het KAN zijn wij met ’t Collectief overeengekomen dat wij het gebied vijver/schapenwei en een dierenhuisje adopteren. Dit gebied willen we als vereniging beheren, met behoud en uitbreiding van de biodiversiteit. Via een voedselbos, dat een grote variatie aan bomen, struiken en eetbare planten kent, kunnen we hier een belangrijke impuls aan geven. Ook kunnen we laten zien hoe natuurontwikkeling en voedselteelt samen kunnen gaan. Het voedselbos en de aangrenzende vijver bieden bovendien allerlei mogelijkheden voor natuur- en milieueducatie, waarmee we vanuit ons netwerk aan de slag willen. Interesse om mee te doen? Kijk bij: Voedselbos op DKA. 
en Educatie voor jong & oud  
 

Afbeelding invoegen  
10-mei-2017 — 'Kort over lang geleden'
Mini-memoires van Jan Juffermans nu als e-boek verkrijgbaar
 
Tijdens een verblijf in Italië schreef Jan Juffermans vorig jaar een groot deel van zijn memoires. Hij hield het allemaal kort, vandaar ook de titel van het boekje: ‘Kort over lang geleden – Mijn mini-memoires op een kleine Aarde’. Nu het grootste deel van de gedrukte oplage zijn bestemming heeft bereikt is voor belangstellenden de e-boek-versie beschikbaar gekomen. Ze zijn gratis en men kan een exemplaar aanvragen via jan.juffermans@voetafdruk.eu. Aan wie er toch wat voor wil geven vraagt Jan een gift over te maken aan het KAN, voor het werk dat we doen om het gedachtegoed van De Kleine Aarde te bewaren en op diverse manieren te presenteren en verder uit te dragen.
 
In 36 pagina’s  is zijn levensloop beschreven en geïllustreerd. Natuurlijk komt zijn lange periode op De Kleine Aarde – tot juni 2010 – uitvoerig aan de orde. Aanvankelijk werkte Jan Juffermans vooral als grafisch ontwerper en uitgever, maar op De Kleine Aarde werd hij meer de schrijver van vele artikelen, boeken, brochures en andere uitgaven; zie de bibliografie op zijn nieuwe site www.janjuffermans.nl. Tot op de dag van vandaag is hij zowel landelijk als lokaal actief en geeft nog altijd lezingen over duurzaamheid en het belang van de Mondiale Voetafdruk.   
 

07-mei-2017 — Uitnodiging: Bomen over bomen!
 
Heb je een hart voor bomen? Woensdag 10 mei a.s. om 15.00 uur is er een openbare bijeenkomst op de plek van de gekapte witte kastanje bij restaurant de Rechter. Er komt een korte toelichting ‘Buchestelle’ met een drankje, vervolgens Bomen over bomen: 
 
Wie was er eerst, de boom of het huis? Bomen of zonne-energie? Wat is hittestress? Welke bomen zijn ziek en zijn ze nog te genezen? En hoe vrolijk worden we van bomen? Zuurstofproductie, fijnstofopname en ook nog fruit! Erger je je aan de blaadjes, de wortels? Zijn er onveilige situaties? Heeft een boom waarde? Een grote boom kappen en hoe compenseren? Krijgt Boxtel een Tiny forest?
 
Met medewerking van restaurant de Rechter, Bomen Brigade Boxtel, Transitie Boxtel, Boomstichting en gemeente Boxtel.
Diezelfde dag start om 11.00 uur de plant van de Rode beuk. Meer is ook te lezen op de site van de gemeente: Nieuwe boom bij De Rechter.
 
Afbeelding invoegen
Foto: Brabants Centrum, bij artikel Kastanjeboom blijft behouden.
Zie ook Brabants Centrum: Monumentale kastanje verdwijnt tóch.
 

Afbeelding invoegen
 
04-apr-2017 — Transitie Boxtel benoemt 2de klimaatburgermeerster van NL

Onze burgemeester Mark Buijs is vandaag benoemd tot klimaatburgemeester, op uitnodiging van Transitie Boxtel. Hij kreeg bij zijn benoeming een speciale Klimaatketen en gaf toen aan op informele manier mee te willen werken om het bewustzijn over het klimaat te vergroten. Mark Buijs: "Al in 1972 zijn we begonnen met het eerste duurzaamheidscentrum van Nederland. De Kleine Aarde leerde ons hoe iedereen gemakkelijk een duurzaam leven kan leiden, eenvoudigweg door de invoering van duurzame ideeën in de praktijk. We hebben ook de eerste energieneutrale wijk in Nederland en nemen deel aan de nationale discussie over schaliegas. We waren de eerste gemeente in Europa die zich ‘fossiel vrij’ verklaarde en we zullen volledig energieneutraal zijn in 2030.” Lees het hele artikel op de website van de gemeente.
 

25-mrt-2017 — Opschonen rondom De Kleine Aarde

Dierenclub Boxtel, lid van het KAN, deed vandaag mee met de Landelijke Opschoondag. De gemeente voorzag ze van hesjes, knijpers en zakken. 
De kinderen visten maar liefst 4 vuilniszakken afval uit de sloot aan de Munselse Hoeve. Aardige buurman Maarten kwam ze belonen met snoep en hielp ook een handje mee.
Het was voornamelijk ingewaaid straatvuil afkomstig van bouwwerkzaamheden, aangevuld met blikjes van langsfietsers. Hopelijk blijft het nu weer wat schoner.
Het waterleven is er blij mee!

 
Afbeelding invoegen
 

Afbeelding invoegen   22-mrt-2017 — Start inrichtingsplan natuurpark op De Kleine Aarde

Afgelopen maandag is de stage van Robin en Rens begonnen, twee enthousiaste leerlingen van Helicon Geldermalsen van de opleiding Eco & Wildlife. Ze lopen 2 maanden stage bij het KAN op De Kleine Aarde. Voor hun examenopdracht gaan ze een beheer- en inrichtingsplan schrijven voor een deel van het park. Ze starten met een inventarisatie van de eetbare bomen en planten op De Kleine Aarde: wat staat waar, kan dit worden uitgebreid? Deze eetbare 'route' kan straks worden ingezet voor educatie via het Gilde van Natuur- en Milieueducatie. Ook bekijken ze de verbinding van het groen op de totale terrein en rondom De Kleine Aarde en onderzoeken ze de mogelijkheden voor het aanleggen van een voedselbos.
 

21-mrt-2017 — Opnames op De Kleine Aarde 

Dierenclub Nederland, ook lid van het KAN, heeft deze week een filmpje uitgebracht met leuke opnames van dierenlessen op De Kleine Aarde. Het is ook te zien op Facebook, je steunt ze met je Like!
 
 
Afbeelding invoegen  
 
17-mrt-2017 — We zijn nu een erkend leerbedrijf

Het Kleine Aarde Netwerk heeft sinds deze week de erkennig als leerbedrijf. Dit geeft leden van het KAN de gelegenheid om nu ook met MBO-studenten samen te werken. Meer informatie over samenwerking met MBO en HBO komt op deze site te staan.

 

17-feb-2017 — Inloopmiddag op De Kleine Aarde

Had je het al vernomen? Vandaag tussen 16.00 en 19.00 uur is er een 'inloopmiddag' bij het bezoekerscentrum op De Kleine Aarde. 
't Collectief (Heijmans, Helicon, Maris Projects, SintLucas, Summa College, Waterschap De Dommel, Woonstichting St. Joseph), Gemeente Boxtel en de partners van 't Collectief informeren de bezoekers over de nieuwe plannen voor De Kleine Aarde.
Wij zijn er dus ook. Als bestuur van het Kleine Aarde Netwerk kunnen we je vertellen waar we als vereniging op De Kleine Aarde mee aan de slag gaan. We hopen je vanmiddag te spreken!
  Afbeelding invoegen