Meedoen met project: Platform Duurzaam leven
 
Op het gebied van duurzaamheid gebeurt er veel in de regio Boxtel, ontstaat er veel en weten we samen veel. Deze activiteiten, nieuwe initiatieven, plannen en beschikbare kennis willen we met zoveel mogelijk inwoners delen. Het KAN wil daarmee bijdragen aan een duurzame regio en personen of groepen die actief zijn op dit vlak een (extra) podium bieden.   

Hoe richten we het platform in?
De activiteiten, informatie, groepen en personen op het platform  'Duurzaam leven' leveren direct of indirect een bijdrage aan:
 • Verkleinen van onze voetafdruk, ofwel de impact die we hebben op ecologische draagkracht van de Aarde
 • Verbeteren van de kwaliteit van onze natuurlijke leefomgeving (lucht, water, bodem, bomen/planten en dieren) of de Aarde als geheel
We zetten het platform op via themapagina’s als: Duurzaamheid algemeen, Afval & Hergebruik, Bouwen & Wonen, Energie, Mobiliteit & Reizen, Kleding, Natuur & Biodiversiteit,  Dierhouderij, (Moes)Tuinieren, Gezond leven en Ondernemen.
 
Bij ieder thema ontwikkelen we drie rubrieken:
Weten: Kennis, inspiratie en links over allerlei items en begrippen in het thema.
Zelf doen: Tips en ideeën over wat je zelf kunt doen vanuit dit thema.
Meedoen: Activiteiten om mee te doen of je bij aan te sluiten in deze regio.
 
Bovendien plaatsen we een kalender op deze website, waarmee we bezoekers op de hoogte houden van duurzame activiteiten in de regio Boxtel. 
  Afbeelding invoegen     
 
Initiatiefnemer
Bestuur van het KAN
(Wil jij als initiatiefnemer of projectleider van een duurzaam project ook gebruikmaken
van deze site en het Kleine Aarde Netwerk? Dat kan! Lees meer hierover bij Meedoen)
 
Contact projectleiding
info@kleineaardenetwerk.nl
 
Welke personen en partijen zijn al betrokken?
 • Maarten Verberne
 • Gemeente Boxtel
 • Diny Stolvoort Delmee
Wie of wat zoeken we nog?
 • Verenigingsleden, die input leveren voor kennis en activiteiten voor themapagina's en/of kalender
 • Meedenkers over doorontwikkeling platform
 • Vormgever
 • Webmasters
 • Redacteuren voor de themapagina’s 
 • Financiering voor professionele uitwerking van het platform
Projectplanning 2017
 • Mei: uitwerking projectidee Afbeelding invoegen
 • November: bijeenkomst door Gemeente Boxtel voor betrokkenen duurzaamheidsbeleid