Vacature voorzitter en algemeen bestuurslid 
 
In verband met bestuurswisselingen zijn wij op zoek naar twee nieuwe enthousiaste en betrokken leden voor het bestuur van onze vereniging.  
 
Vacature voorzitter 
 
Gaat jouw hart sneller kloppen bij de woorden duurzaamheid, educatie, behoud & versterking van natuurwaarden en cultuurhistorie van de voormalige stichting De Kleine Aarde? Ben je een verbinder die mensen uit de omgeving kan samenbrengen op De Kleine Aarde om mee te doen aan activiteiten, elkaar te inspireren en te leren van elkaar? Ga je graag op zoek naar de duurzame organisaties of personen in de regio Boxtel om samenwerking mee te zoeken? Wil je vanuit KAN met de andere pioniers op De Kleine Aarde meebouwen aan een groene en duurzame toekomst voor het terrein? Dan ben je degene die we zoeken! 
 
Wat verwachten we van onze voorzitter?
 • Je bent het eerste aanspreekpunt van KAN en vervult deze rol zowel naar de andere pioniers op De Kleine Aarde als naar lokale organisaties, waaronder de media.
 • Je zoekt verbinding met andere organisaties op gebied van duurzaamheid en biodiversiteit.
 • Je zorgt dat ons maandelijkse bestuursoverleg goed verloopt en dat we onze doelen scherp houden.
 • Je initieert samen met de andere bestuursleden de algemene ledenvergadering (minimaal 1 x per jaar)
 • In samenspraak met de andere bestuursleden en de coördinator Groen & Educatie denk je mee en lever je een bijdrage aan onze communicatie richting leden en derden.
 • Je onderhoudt contacten met zzp’ers en actieve leden/vrijwilligers van KAN op De Kleine Aarde.
Wat vinden we belangrijk?
 • Je bent enthousiast over de doelen van KAN en hebt een drive voor een duurzame samenleving
 • Je werkt graag met de andere bestuursleden in een hecht team
 • Je hebt een antenne voor kansen en mogelijkheden voor KAN en vertaalt deze in acties.
 • Je bent positief en optimistisch ingesteld maar ook realistisch, je herkent gevoeligheden en gaat daar positief mee om.
 • Je bent minimaal 0,5 dag in de week beschikbaar en hebt ruimte om zo nodig onverwacht in te springen op ontwikkelingen of situaties.
 • Gezien het belang van zichtbaarheid op De Kleine Aarde woon je in Boxtel of directe omgeving.

 
Vacature algemeen bestuurslid
 
Je loopt warm voor duurzaamheid en biodiversiteit. Als bestuurslid wil je graag een bijdrage leveren aan (het uitdragen van) onze doelen op De Kleine Aarde: behoud & versterking van de natuur, de cultuurhistorie, het duurzame gedachtegoed en natuur- en duurzaamheidseducatie. Je vindt het belangrijk om activiteiten van KAN bij (nieuwe) leden en andere belangstellenden onder de aandacht te brengen, zodat we als vereniging zichtbaar zijn, draagvlak hebben en mensen gemotiveerd raken om mee te doen.  
 
Wat verwachten we van ons mede bestuurslid?
 • Je hebt een actieve rol in ons maandelijkse bestuursoverleg.
 • Je helpt mee de algemene ledenvergadering te organiseren en levert een actieve bijdrage aan de communicatie richting leden
 • Samen met de andere bestuursleden en de coördinator Groen & Educatie denk je mee en lever je een bijdrage aan onze communicatie naar derden.
 • Je onderhoudt contacten met actieve leden/vrijwilligers van KAN op De Kleine Aarde.  
 Wat vinden we belangrijk?
 • Je hebt affiniteit met duurzaamheid en ecologie/biodiversiteit en je bent bereid om je kennis indien nodig te vergroten.
 • Je kent de achtergrond van De Kleine Aarde 
 • Je bent tekstueel en communicatief sterk.
 • Je bent optimistisch ingesteld en neemt actief deel aan het bestuur.
 • Je bent een goede samenwerker maar kunt ook zelfstandig bestuurstaken uitvoeren.
 • Vanwege activiteiten op De Kleine Aarde waar (ook) bestuursleden bij aanwezig zijn, woon je bij voorkeur in Boxtel of directe omgeving.
 
Kennismaking en meer informatie
Als je interesse hebt in een bestuursvacature, dan plannen we graag op korte termijn een kennismakingsgesprek. Bij een wederzijds positief gevoel dragen we je voor aan onze leden. Via een ingelaste algemene ledenvergadering benoemen de aanwezige leden de nieuwe bestuursleden (de corona-richtlijnen in acht genomen). Beide vacatures zijn daarna per direct op te pakken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met secretaris Marianne Galema, tel. 06 22913329.