Contactgegevens vereniging Kleine Aarde Netwerk (het KAN)
 
Postadres: Zonnestraal 17, 5283 GN Boxtel
Bezoekadres: op De Kleine Aarde, uitsluitend op afspraak
KvK-nummer: 67949258
RSIN: 857239156
Bankrek.: NL76 TRIO 0338 6031 66 t.n.v. Kleine Aarde Netwerk te Boxtel
 
Bestuursleden:
  • Onno Niessen, voorzitter
  • Marianne Galema, secretaris
  • Marika Rath, penningmeester
  • Melanie Kuster, algemeen bestuurslid
Mail ons via dit formulier:
Ik ontvang graag de nieuwsbrief van Kleine Aarde Netwerk