Meedoen met project: Voedselbos op De Kleine Aarde
 
KAN ‘adopteert’ een deel van het natuurpark op De Kleine Aarde, waar we net als op andere plekken de natuurwaarde willen behouden en ontwikkelen. Ons adoptiegebied bestaat globaal uit een grote vijver met brede oevers en een oude schapenwei, met daartussen een levende houtwal. De schapenweide willen we inrichten als voedselbos. Zo verhogen we de biodiversiteit en de voedselwaarde voor zowel dieren als mensen. Het 'bos' richten we ook in voor educatieve doeleinden.  
  
Wat is een voedselbos? 
Een voedselbos is geen bos maar een concept op basis van permacultuur, waarmee je natuur en voedselproductie combineert. Voedselbossen binden veel CO2 in het hout en de bodem, en houden water goed vast. Hierdoor leveren voedselbossen ook een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het klimaatprobleem. Kortom: een mooi voorbeeld van natuurinclusieve landbouw. Bron: BMF.
 
Een belangrijk kenmerk is dat een voedselbos uit verschillende groeilagen bestaat, die elkaar versterken en optimaal ten opzichte van zon en wind liggen. We leggen het voedselbos dan ook zo aan dat richting de noord/achterkant van de schapenwei bomen komen en aan de zuidkant lagere groeilagen, zoals struiken en kruiden. Vanaf het terrein kijk je zo tegen oplopende begroeiing aan. 
 
Afbeelding invoegen
Op de plek van de oude schapenwei willen we het voedselbos realiseren.
 
Uitgangspunten voor inrichting
Naast de voedselbosprincipes hanteren we de volgende uitgangspunten voor de inrichting:
 • Voedselbos afgestemd op andere groene/eetbare plekken op en rondom DKA
 • Slingerend educatiepad door de voedseltuin, dat aansluit op bestaande paden
 • Open ontmoetingsplaats tussen lage begroeiing, voor ontvangst scholen en andere bezoekers
 • Waar mogelijk gebruik maken van vruchtdragende bomen/struiken of eetbare planten op het terrein.
 • Nieuwe planten, struiken en bomen biologisch geteeld.
Initiatiefnemer
Bestuur van het KAN
(Wil jij als initiatiefnemer of projectleider van een duurzaam project ook gebruikmaken
van deze site en het Kleine Aarde Netwerk? Dat kan! Lees meer hierover bij Meedoen)

Contact projectleiding
info@kleineaardenetwerk.nl
 
Welke personen en partijen zijn al betrokken?
Wie / wat zoeken we nog?
 • Adviseur met kennis van permacultuur en beplanting
 • Meehelpers bij aanplant vanaf het najaar
 • Sponsoren nieuwe biologische beplanting
 • Subsidieverstrekkers
Beschikbare kennis
Projectplanning 2017
 • April: bestuur van het KAN regelt 'erkenning stagebedrijf' Afbeelding invoegen
 • April: bestuur definieert uitgangspunten voor de aanleg van een voedselbos op DKA Afbeelding invoegen
 • Mei - Juni: leerlingen schrijven inrichtings- en beheerplan Afbeelding invoegen
 • 9 Juni: Presentatie inrichtingsplan door leerlingen Helicon Geldermalsen  Afbeelding invoegen
 • Oktober.: Afronden projectplan Voedselbos Afbeelding invoegen
 • 14 oktober: klusdag in het voedselbos: div. voorbereidingen en eerste aanplant Afbeelding invoegen
 • Oktober: definitief projectplan klaar Afbeelding invoegen
 • Nov / dec: definitief inrichtingsplan
 • Vanaf november: werving subsidies en sponsors
Adoptiegebied KAN 
De rode omlijning laat zien welk deel van het natuurpark op De Kleine Aarde het KAN adopteert van 't Collectief.
 
Nummer 1 is de schapenwei, waar momenteel al drie fruitbomen en op twee plekken wilde braam staan.
Afbeelding invoegen