Meedoen met project: Historie De Kleine Aarde 1972-2011
 
De Kleine Aarde heeft een rijke historie, bedoeld om van te genieten en te leren en die waardevol is voor Boxtel. Er is gelukkig veel bewaard gebleven en al opgeschreven! Dit willen we toegankelijk maken. Onze wensen zijn o.a. een 'virtueel museum', een expositie op De Kleine Aarde en in Museum Boxtel (MuBo) en een kas om de bolwoning. Via samenwerking met o.a. het MuBo en Gemeente Boxtel hopen we deze wensen te kunnen realiseren.
 
Waar bestaat het historisch materiaal uit?
 • Jan Juffermans, sinds 1977 verbonden aan De Kleine Aarde als o.a. hoofdredacteur van het kwartaalblad, schreef 'n paar jaar geleden de geschiedenis van De Kleine Aarde (1972 tot 2011) op voor de Canon van Boxtel van MuBo.
 • Er is een complete serie van het vroegere kwartaalblad dat we graag willen digitaliseren.
 • Een kamer vol oude video's, dia's en foto's, presentatiemateriaal ter inspiratie over duurzaam leven, maquettes en meer.
 • In het archief in Den Bosch zijn de documenten van 40 jaar De Kleine Aarde in kaart gebracht.
 • En natuurlijk is daar de monumentale bolwoning.
Initiatiefnemer
Bestuur van het KAN
(Wil jij als initiatiefnemer of projectleider van een duurzaam project ook gebruikmaken
van deze site en het Kleine Aarde Netwerk? Dat kan! Lees meer hierover bij Meedoen)

Contact projectleiding
 
Welke personen en partijen zijn al betrokken?
 • Gemeente Boxtel
 • Jan Juffermans
 • Ben van Dieren (voormalig teamleider DKA 1972-2011)
 • MUBO (opslag historisch materiaal en tentoonstelling)

Wie of wat zoeken we nog?
 • Meedenkers: wat zijn de mogelijkheden met de historie? Hoe maken we het materiaal toegankelijk?
 • Een conservator van het 'virtueel museum', zie Vacatures / gevraagd
 • Subsidies en fondsen
Voortgang 2017
 • April-mei: partners betrekken, overleg over materialen Afbeelding invoegen
 • April-juni: materialen op DKA uitzoeken en apart leggen Afbeelding invoegen
 • 5 juli: verhuizing naar het opslagdepot van het MuBO Afbeelding invoegen
 • Najaar of voorjaar '18: 'brainstorm' met betrokkenen, deelprojecten schrijven
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen

De Kleine Aarde in de beginjaren. Boven: de bolwoning.

Afbeelding invoegen
 

Een kamer vol oude video's, dia's en foto's, presentatiemateriaal ter inspiratie over duurzaam leven, maquettes en meer. Dit mag naar het depot van Museum Boxtel, wachten op een tentoonstelling.

Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen