Meedoen met: educatieprojecten voor jong & oud
over voetafdruk, energietransitie, biodiversiteit, dierenwelzijn, voeding e.a. duurzaamheidsthema's
 
De wens voor meer educatie plus een betere communicatie daarover, is breed naar voren gekomen vanuit de netwerkbijeenkomsten voor de ontwikkeling van het nieuwe duurzaamheidsbeleid van Gemeente Boxtel. Samen toegroeien naar een meer duurzame samenleving begint immers bij kennis en bewustwording. Het bestaande aanbod voor basisscholen mag zichtbaarder en uitgebreider. Maar ook voor oudere kinderen en volwassenen is educatie over de verschillende duurzaamheidsthema's, natuur en dierenwelzijn wenselijk. Het bestuur van Kleine Aarde Netwerk wil met de verschillende partners uit het netwerk een aantal ideeŽn uitwerken voor een educatieprogramma voor jong en oud op De Kleine Aarde. Bovendien wil ze graag het bestaande aanbod van Boxtel e.o. zichtbaarder maken -via het 'Platform Duurzaam leven'- en afstemming en samenwerking bevorderen.
 
Welke ideeŽn en projecten zijn er?
 • Via Platform Duurzaam Leven een podium bieden aan aanbieders (uit Boxtel e.o.) van educatieve activiteiten rondom energietransitie, natuur, dierenwelzijn, voeding e.d. (Groene Academie?)
 • Kunnen de verschillende aanbieders hun huidige aanbod op elkaar afstemmen om zo een doorlopende leerlijn te bieden aan het basisonderwijs?
 • Aanleg van een 'Tiney Forest' (Wat is dat?) door Transitie Boxtel met de scholen uit Boxtel, Lennisheuvel en Liempde. (Contact Mirjam Bemelmans 06-15173136).

  Op De Kleine Aarde:
 • Aanbod voor basisscholen, afgestemd op wat er al is in Boxtel e.o.
 • Vrijetijdsclub voor kinderen van 6-11 jaar (dierenlessen van Dierenclub Boxtel, uitbreiding? 50-Dingenclub?)
 • Workshops voor volwassenen, door aanbieders uit de regio
 • Rondleidingen voor bedrijven over in elk geval de drie thema's: voetafdruk, biodiversiteit en duurzame voeding.
 • Aanleg voedselbos met educatiepad (in ontwikkeling)
 • Nieuw NME-lokaal (in de Van Cooth Hoeve of nieuwbouw?)
Initiatiefnemer
Bestuur van het KAN
(Wil jij als initiatiefnemer of projectleider van een duurzaam project ook gebruikmaken
van deze site en het Kleine Aarde Netwerk? Dat kan! Lees meer hierover bij Meedoen)

Contact projectleiding
 
Welke personen en partijen zijn al betrokken?
 • Gemeente Boxtel en Brede Scholen betreft educatie voor basisscholen
 • Gemeente Boxtel vanuit het nieuwe duurzaamheidsbeleid
 • Op De Kleine Aarde: 't Collectief, de nieuwe horeca ondernemer
 • Streekhuis Het Groene Woud (sponsoring boekjes)
 • Dierenclub Nederland / Boxtel, Patricia van Rooij
 • Natuur en Kracht, Marion de Cocq
 • IVN / Bewaarde Land
 • Transitie Boxtel, David Andreae en Mirjam Bemelmans
 • Veerkracht, Mirjam Bemelmans, lessen over energietransitie
 • Het Groene Pad, Kitty Broekman (voorheen bij De Groene Poort)
 • WNLB, Marie-José Meertens en Marco Meihuizen
 • Kinderboerderij Boxtel
 • Imkers
 • Kringloopwinkel Het GOED Boxtel
Wie zoeken we nog?
 • Ben je enthousiast over deze plannen en wil je graag meedenken of -doen? We horen graag van je!
 • We zoeken ook nog mensen die op De Kleine Aarde rondleidingen willen geven, of lessen aan kinderen.
 • Aanbieders van workshops rondom duurzaamheidsthema's
 • Redacteuren voor Platform Duurzaam leven. 
Planning deelprojecten
De voortgang hangt samen met de planning van andere activiteiten op DKA (o.a. de verbouwing van de Van Cooth Hoeve) en het verkrijgen van budgetten.
 • Project 'Platform Duurzaam leven': aanvang najaar '17
 • Project 'NME voor basisscholen op DKA': start voor basisscholen sept.'17
 • Project '50-Dingen vůůr je 12de': start lessen sept.'18
 • Project 'Workshopprogramma voor volwassenen op DKA': vanaf voorjaar '18
 • Project 'Rondleidingen voor volwassenen op DKA': voorjaar '18
 • Project 'Voedselbos op DKA': contouren zichtbaar juni. Start 1ste aanplant najr '17
 • Idee NME-lokaal op DKA: najaar '17 / begin '18 wordt duidelijk of er in de verbouwde Van Cooth Hoeve plaats is voor een NME-lokaal. Zo niet, dan is nieuwbouw ter vervanging van de huidige blokhut een goede optie.
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
  
Behalve leerzaam is natuur- en milieueducatie ook leuk, veel kinderen maar ook volwassenen genieten van 'groene' activiteiten! 

Afbeelding invoegen
 
Het wemelt er van de amfibiŽn e.a. mooie schepsels op De Kleine Aarde. Het KAN zet zich in om dat zo te houden!

Afbeelding invoegen
 
Mei 2017 - Dierenhotel in het toekomstige voedselbos.
Gemaakt tijdens een dierenles bij Dierenclub BoxtelWat vliegt, zoemt, springt en kruipt er aan kleine diertjes in de natuur? Wat kunnen we voor ze bouwen zodat ze in ons hotel komen wonen?
 
Afbeelding invoegen