Contact

Vereniging Kleine Aarde Netwerk (het KAN)

Postadres: Zonnestraal 17, 5283 GN Boxtel
Bezoekadres: op De Kleine Aarde, uitsluitend op afspraak

KvK-nummer: 67949258
Bankrek.: NL76 TRIO 0338 6031 66 t.n.v. Kleine Aarde Netwerk te Boxtel
 
Telefoon bestuur
+31 (0)6 2942 6917 Patricia van Rooij
+31 (0)6 2291 3329  Marianne Galema

 
Of mails ons via dit formulier: